بایگانی برچسب: s

تعداد رستوران‌ها یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک شهر شده است

غذاهای محلی استان کرمانشاه

یک پژوهشگر گردشگری با بیان اینکه رابطه بین گردشگری و خوراک در واقع رابطه بین سفر و سفره است گفت: تعداد رستوران‌ ها شاخص توسعه یافتگی یک شهر شده است.

ادامه خواندن تعداد رستوران‌ها یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک شهر شده است